De logistieke keten bekijken door een groene bril - Klimaatneutrale transportstromen realiseren

Bij de brouwerij in Zoeterwoude is het dagelijks een komen en gaan van vrachtwagens. Wagens vol grondstoffen voor het brouwproces op weg naar consumenten in Nederland of naar de haven voor verdere distributie over de hele wereld. Een van de manieren waarop HEINEKEN haar duurzaamheidsdoelstellingen kan bereiken, is door deze logistieke keten onder de loep te nemen. Binnen HEINEKEN Nederland werkt de stuurgroep Green Distribution continu aan de ambitie om energiezuinige en klimaatneutrale transportstromen te realiseren.

Maarten van Veluw, projectmanager logistiek HEINEKEN Nederland Supply: "Er zijn twee belangrijke stappen te zetten in het transport dat voor HEINEKEN wordt uitgevoerd. Allereerst kunnen we het energieverbruik verminderen door de transportwijze te veranderen: bijvoorbeeld van wegtransport naar water- of spoortransport. Daarnaast kunnen we een transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen organiseren met kleine alternatieve energievoorzieningen."

Duurzame transportstromen HEINEKEN

Van Veluw: "Sinds 2010 is de overslagterminal Alpherium in Alphen aan den Rijn in gebruik genomen, met HEINEKEN als grootste klant. Hierdoor kunnen wij de exportproductie van de brouwerij in Zoeterwoude over water naar de havens van Rotterdam en Antwerpen vervoeren. Dit bespaart zes miljoen vrachtwagenkilometers per jaar. Andere voorbeelden op het gebied van duurzaamheid, zijn de inzet van langere voertuigen (LZV`s), mout per schip aanvoeren en de inzet van elektrische vrachtwagens in de stedelijke gebieden. Eind 2013 is het idee ontstaan om gecombineerd elektrisch vervoer (op hernieuwbare energie zoals windenergie) te onderzoeken tussen Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn. Hiermee kunnen we structureel een enorme brandstofreductie realiseren. Momenteel zijn er negen verschillende partijen bij betrokken en onderzoeken we in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland de mogelijkheden."

Dé global hub van Europa

Havenbedrijf Rotterdam heeft mooie ambities om haar supply chain te verduurzamen. De haven van Rotterdam moet dé global hub van Europa worden voor containers, fuel- & energy stromen in 2030.

Mariëlle van Dijk, projectmanager duurzame ontwikkeling Havenbedrijf Rotterdam: "Een van de ambities van ons beleid tot 2030, is dat we de logistieke ketens en vervoersknooppunten in het achterland efficiënter en duurzamer maken. Een innovatief Groene Cirkel Netwerk vormen met belangrijke leveranciers (zoals HEINEKEN), transporteurs en overslagterminals, kan bijdragen aan het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Zoals Allard Castelijn, onze president-directeur zegt: ‘Ik heb mijn hoop gevestigd op coalitions of the willing: groepen bedrijven en maatschappelijke organisaties die in clusters werken, samen een visie op de toekomst ontwikkelen en de moed hebben om op basis van die stip op de horizon te handelen.’ Dit is precies wat Groene Cirkels 25 doet."

Mariëlle van Dijk, projectmanager duurzame ontwikkeling Havenbedrijf Rotterdam
Mariëlle van Dijk, projectmanager duurzame ontwikkeling Havenbedrijf Rotterdam

"De activiteiten van Groene Cirkels rond mobiliteit passen heel goed in onze ambitie om de logistieke keten te verduurzamen." 
Maarten van Veluw, projectmanager logistiek HEINEKEN Nederland Supply
Maarten van Veluw, projectmanager logistiek HEINEKEN Nederland Supply

"Dankzij Alpherium kunnen wij de exportproductie van de brouwerij over het water naar de havens vervoeren. Dit bespaart zes miljoen vrachtwagenkilometers per jaar."